Nordseter Pensjonistforening møtes på Nordseter gård den 1. tirsdagen i hver måned
kl. 11.00. Kafé tirs-tors kl.11-13.30.

Leder: Inger Bakke, T: 419 08 175.

Hjemmeside: www.nordsetergård.no
Pensjonistuniversitetet
Pensjonistuniversitetet Nordstrand/Ljan er et forum for utveksling av kunnskaper og menneskelig kontakt, og er åpen for alle pensjonister over 60 år. Vi har medlemsmøte en gang i måneden i Menighetssenteret, Nordstrand, med servering av kaffe og kaker før foredragene som starter kl. 12.00. Dessuten har Pensjonist-universitetet studieringer innen litteratur, teater, historie og filosofi på seniorsenteret.

Leder: Odd Solheim T. 924 47 017ØKONOMISK STØTTE
-Nordstrand kontakt- og hjelpetjeneste.

Følgende på Nordstrand og Ljan kan søke økonomisk støtte

· Pensjonister som er i en vanskelig situasjon

· Foreninger/grupper som arbeider for eldre

Søknad med utfyllende opplysninger som behandles konfidensielt, sendes til:

Nordstrand Kontakt- og Hjelpetjeneste
v/ Marit Gamre, Herregårdsvn 25, 1168 Oslo
TILBUD FRA NORDSTRAND MENIGHET.

Sorggruppe.
Har du mistet en du var glad i ved dødsfall eller i et samlivsbrudd, og ønsker støtte i en tid du strever med sorg, ta kontakt med sognediakon Ingun Yri Øystese.

Hun kan tilby samtaler og/eller sorggrupper.

Tlf. 23 62 98 00/ 468 46 878.
Åpen lunsj for etterlatte.
Har du mistet noen som stod deg nær? Ønsker du å møte andre som har opplevd det samme? Velkommen til «Åpen lunsj for etterlatte».

Samlingene er uformelle og uten krav til å måtte dele om man ikke ønsker det. Det blir gitt en innledning/undervisning innen temaet sorg og livsmestring før samtale.

Ved spørsmål: Diakon i Nordstrand menighet Ingun Yri Øystese T: 468 46 878/ ingun.yri.oystese@oslo.kirken.no

Åpen lunsj i Nordstrand menighetssenter kl.11.30.

Mandagene 8/1, 5/2, 5/3, 9/4,14/5 og 4/6.
.
TRYGGHETSAVDELINGEN

Trygghetsavdelingen er et tilbud til deg som bor hjemme og som plutselig opplever en akutt vanskelig situasjon som ikke krever sykehusinnleggelse.

Du kan selv legge deg inn på Trygghetsavdelingen for en kortere periode.

Oppholdet kan vare inntil 3 uker.
Telefon: 810 00 030
VERN FOR ELDRE

Vern for eldre er et tilbud til eldre over 65 år. Tjenesten er en del av kommunens trygghetsskapende tilbud og skal hjelpe eldre som står i fare for eller er utsatt for overgrep.

Overgrep mot eldre kan ta mange former. Fysisk vold, trusler, trakassering og økonomisk utnytting er overgrep som eldre kan utsettes for.

Overgrep kan skyldes uforstand og/eller alvorlige familiekonflikter. Eldre kan også slite med problemer i ekteskapet og i forhold til barn og barnebarn.

Alle som kommer i kontakt med et problem kan ringe og være anonym, hvis du bare vil ha noen råd pr. telefon.

Vern for Eldre kan tilby støtte/rådgivning og formidle kontakt med det øvrige hjelpeapparatet.


Vern for eldre, Man.-fre. kl. 9.00-15.00.
Gratis grønt nummer: 800 30 196.
VIKTIGE TELEFONNUMMER

Brann 110, Politi 112, Ambulanse 113

Legevakten, Storgaten 40, Oslo 0182, 
tlf.: 116117

Bydelspoliti, Manglerud tlf.: 22 70 51 00

Bydelsadministrasjonen, Nordstrand
Cecilie Thoresens vei 11B, 1153 Oslo 
Tlf: 21 80 21 80

Mottaks/søknadskontor 
Hjemmetjenesten
Hjemmehjelp og hjemmesykepleie
Ergo-fysioterapiavdeling 
Ekebergvn. 243, 1166 Oslo
Tlf: 21 80 21 80

Sæter legegruppe
Ekebergveien 233, 1166 Oslo tlf.: 23 13 40 50

Nordstrand legesenter
Nordstrandvn. 62, 1164 Oslo, tlf.: 22 28 56 15

Nordseter legekontor
Ivar Knutsonsvei 58, 1161 Oslo, tlf.: 23 16 83 90

NAV, Cecilie Thoresens vei 1,1153 Oslo, 
tlf.: 55 55 33 33

Midtåsenhjemmet, tlf.: 23 49 59 00

Nordseterhjemmet, tlf.: 23 43 52 50


NASJONALFORENINGENS DEMENSFORENING I NORDSTRAND/ØSTENSJØ

Foreningen ønsker å hjelpe dem som sliter med de problemene som demens medfører. Alle er hjertelig velkommen til å komme til foreningens informasjonsmøter som arrangeres 4 ganger i året. Medlemmer blir tilskrevet før møtene. Foreningen averterer i Nordstrand Blad og setter opp plakater.

Benytt gjerne samtalegrupper for pårørende som arrangeres på flere av bydelenes sykehjem.

Kontakt foreningen på tel. 977 42 333, 
faks 22 28 55 61, e-mail forening@demens-nordstrand.org eller brev til Demensforeningen i Bydel Nordstrand, Postboks 152 Nordstrand, 1112 Oslo. Besøk også gjerne foreningens hjemmeside: www.demens-nordstrand.org

Vårens program bekjentgjøres ved oppslag på seniorsentrene og annonser i Nordstrand Blad.

Foreningen har et omfattende bibliotek (bøker og videofilmer om demenssaken). Forvaltes av Nordstrand Seniorsenter. Gratis utlån, - kontakt kontoret.

Foreningen har mindre bibliotek-filialer på Bekkelagshjemmet og på Manglerud seniorsenter.