Hjelp i hverdagen

ØKONOMISK STØTTE/Nordstrand kontakt- og hjelpetjeneste.
Følgende på Nordstrand og Ljan kan søke økonomsik støtte

  • Pensjonister som er i en vanskelig situasjon 
  • Foreninger/grupper som arbeider for eldre 
Søknad med utfyllende opplysninger som behandles konfidensielt, sendes til:
Nordstrand Kontakt- og Hjelpetjeneste
v/ Marit Gamre, Herregårdsvn 25, 1168 Oslo

Nordstrand Pensjonistforening møtes på Nordstrand
Seniorsenter den 3. tirsdagen i hver måned kl.17.00.
Leder: John B. Baisgård, Tlf: 467 46 057Nordseter Pensjonistforening møtes på Nordseter gård

den 1. tirsdagen i hver måned kl. 11.00. Kafé tirs-tors kl.11-13.30 Leder: Inger Bakke 419 08 175.

Hjemmeside: www.nordsetergård.no


Pensjonistuniversitetet

Pensjonistuniversitetet Nordstrand/Ljan er et forum for utveksling av kunnskaper og menneskelig kontakt, og er åpen for alle pensjonister over 60 år. Vi har medlemsmøte en gang i måneden med servering av kaffe og kaker før foredragene som starter kl. 12.00. Dessuten har vi studieringer innen litteratur, teater, historie og religionshistorie.

Leder: Johannes Løken, tlf. 22 28 57 76.


SENIORVEILEDERTJENESTEN

Seniorveiledertjenesten skal kunne bistå med råd og veiledning i forhold til tjenestetilbudet til eldre over 80 år.

Her kan du få hjelp til å fylle ut søknader og henvende deg til rett sted.

Seniorveiledertjenesten i Bydel Nordstrand kan kontaktes på tlf.992 85 104.


TRYGGHETSAVDELINGEN

Trygghetsavdelingen er et tilbud til deg som bor hjemme og som plutselig opplever en akutt vanskelig situasjon som ikke krever sykehusinnleggelse.

Du kan selv legge deg inn på Trygghetsavdelingen for en kortere periode for nødvendig pleie og omsorg.

Oppholdet kan vare inntil 3 uker. Telefon: 810 00 030

VERN FOR ELDRE.

Vern for eldre er et tilbud til eldre over 65 år. Tjenesten er en del av kommunens trygghetsskapende tilbud og skal hjelpe eldre som står i fare for eller er utsatt for overgrep.

Overgrep mot eldre kan ta mange former. Fysisk vold, trusler, trakassering og økonomisk utnytting er overgrep som eldre kan utsettes for.

Overgrep kan skyldes uforstand og alvorlige familiekonflikter. Eldre kan også slite med problemer i ekteskapet og i forhold til barn og barnebarn.Alle som kommer i kontakt med problemet kan ringe og du kan være anonym, hvis du bare vil ha noen råd pr. telefon.

Vi kan tilby støtte/rådgivning og formidle kontakt med det øvrige hjelpeapparatet.

Vern for eldre, Oscarsgt 36 A, 0258 Oslo

Gratis grønt nummer: 800 30 196. Man.-fre. kl. 8.-15.30SORGGRUPPE.

Har du mistet en du var glad i ved dødsfall eller i et samlivsbrudd, og ønsker støtte i en tid du strever med sorg, ta gjerne kontakt med sognediakon Ingun Yri Øystese.

Hun kan tilby samtaler og/eller sorggrupper.

Tlf. 23 62 98 00/ 468 46 878.

NASJONALFORENINGENS DEMENSFORENING I NORDSTRAND/ØSTENSJØ

Vi ønsker å hjelpe dem som sliter med de problemene som demens medfører. Alle er hjertelig velkommen til å komme til våre informasjonsmøter som arrangeres 4 ganger i året. Medlemmer blir tilskrevet før møtene. Vi averterer i Nordstrand Blad og setter opp plakater.

Benytt gjerne samtalegrupper for pårørende som arrangeres på flere av våre sykehjem.

Kontakt oss på tel. 977 42 333, faks 22 28 55 61, e-mail forening@demens-nordstrand.org eller brev til Demensforeningen i Bydel Nordstrand, Postboks 152 Nordstrand, 1112 Oslo. Besøk også gjerne vår hjemmeside: www.demens-nordstrand.orgVårens program bekjentgjøres ved oppslag på seniorsentrene og annonser i Nordstrand Blad.Foreningen har et omfattende bibliotek (bøker og videofilmer om demenssaken). Forvaltes av Nordstrand Seniorsenter. Gratis utlån, - kontakt kontoret.

Vi har mindre bibliotek-filialer på Bekkelagshjemmet og på Manglerud seniorsenter.

Comments