Linker

VIKTIGE   TELEFONNUMMER

Brann 110              Politi     112          Ambulanse     113

Legevakten, Storgaten 40,Oslo 0182            22 93 22 93

Nødhjelpsteamet. Akutte pleie- og            23 48 70 46

omsorgsbehov i hjemmet. Døgnåpent.

Bydelspoliti, Manglerud                                    22 70 51 00

Bydelsadministrasjonen

Ekebergveien 243, 1166 Oslo                                   

Bestiller/søknadskontor                                   

Ekebergvn. 243,1166 Oslo

Hjemmetjenesten-

Hjemmehjelp og hjemmesykepleie            02180

Sosialsenteret, Cecilie Thoresensv.1,           

Ergo-fysioterapiavdeling

Østerlivn. 42-44, 1153 Oslo

Sæter legegruppe,

Ekebergveien 233, 1166 Oslo                        23 13 40 50

Nordstrand  legesenter

Nordstrandvn. 62, 1164 Oslo                             22 28 56 15

Nordseter legekontor

Ivar Knutsonsvei 58, 1161 Oslo                        23 16 83 90

NAV, Cecilie Thoresens vei 1,1153 Oslo            21 07 36 00

Midtåsenhjemmet                                                23 49 59 00

Nordseterhjemmet                                                23 43 52 50

 

 

Comments