November 2016


Onsdag 2.november kl.12.30
«Ekebergs historie og landskap - fra steinalder til skulpturpark» ved konservator K. Jonas Nordby.

Tirsdag 8.november kl.11-14
Salg av klær, ved Bellis.

Onsdag 9.november kl.12.30
«Fra idé til tegning», ved avistegner Inge Grødum, Aftenposten.

Lørdag 12.november kl.12.30
Brukerrådet inviterer til lørdagsunderholdning. 
Musikalsk underholdning med to-raders orkesteren Rallar ́n.

Tirsdag 15.november kl.11.15
Kulturbesøk til Oslo Domkirke. 
Påmelding.Onsdag 16.november kl.12.30
«30 år med utenrikspolitikk» ved tidligere utenriksminister og leder for Høyre Jan Petersen.

Lørdag 19.november kl.11-15 - Julemarked
Søndag 20.november kl.12-15 - Julemarked
Mandag 21.november kl.10-14 - Julemarked

Onsdag 23.november kl.12.30
«Romantikken og realismen» ved kunsthistoriker Anne Kristine Sollund.

Fredag 25.november kl.12.00
Jazzbrunch. Nordstrand Jazzgruppe, ved Harald Bergersen, Svein Briså, Arild Berger og Frode Mortensen.

Onsdag 30.november kl.12.30
«Høstens nye bøker» ved Rolf Aronsen fra Ark.