ANSATTE VED NORDSTRAND SENIORSENTER

Styrer:      Karina Michelsen 
Kontor:   Ingeborg Kjærnes Kjosmoen
Husholdsstyrer:   Marit Evensen 
Miljøarbeider:   Marianne Gundersen