Det er opprettet et Brukerråd ved Nordstrand Seniorsenter, som skal være et rådgivende samarbeidsorgan mellom Seniorsenterets ledelse og brukere av Seniorsenteret. Brukerrådet skal bl.a. vurdere eksisterende tilbud og tiltak, komme med idéer og ønsker fra brukerne når det gjelder program og aktiviteter.


Det er satt opp en forslagskasse til Brukerrådet inne på kontoret. Dersom du har noe mer på hjertet (ønsker, behov, forslag) du vil ta opp, og som gjelder ditt forhold til Seniorsenteret, er du velkommen til å kontakte oss.
Brukerrådet har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer: 

Leder:
Bjarne Solås              T: 971 05 516 

Nestleder:
Inger Borgen Tlf.: 22 28 78 43 

Styremedl.:
Odd Stoltenberg, Betsy Hansen og 
Karl Walderhaug. 

Varamedl.: Bjørg Nygaard og Dag Christie.