STYRET VED NORDSTRAND SENIORSENTER 

Leder    Ole Petter Børmer

Nestleder   Kirsti Bull Flesland


Medlemmer   Berit Dalseng, Bjarne Solås, Tore Wexelsen Kjøsterud,  Marit Evensen  

Varamedlemmer:    Hans Henrik Kjosmoen, Ingebjørg Sandboe, Tove Strømmen, Grethe Hoel, 
Inger Borgen og Marianne Gundersen