STYRET VED NORDSTRAND SENIORSENTER 

Leder    Liss Grasmo 

Nestleder   Ingebjørg Sandboe


Medlemmer   Ole Petter Børmer, ,Berit Dalseng, Bjarne Solås og Marit Evensen  

Varamedlemmer:    Hans Henrik Kjosmoen, Tore W. Kiøsterud, Tove Strømmen, Grethe Hoel, 
Inger Borgen og Marianne Gundersen